Scenes, rekwisieten en andere optiesT

Tentoonstelling in Galerie West - Den Haag met Harmen de Hoop

[English below]

"In deze tentoonstelling zette Matthijs Bosman als een romanschrijver steeds een ander verhaal neer waarbij je verbeeldingskracht werd aangespoord en je fantasie geprikkeld.  

Bij het werk '24 kaarsvetdruppels' waan je jezelf in een oud landhuis. Het werk 'Apparaat om bij je te dragen en het leven af en toe in een musical te veranderen', gemaakt van twee omroepspeakers, een accu en een MP3 speler, verleidde passanten tot dansen en een miniatuurflat van hout en dia's gaf door de raampjes heen een indruk van verstild, huiselijk leven. Je bent automatisch een voyeur in de gedachtenwereld van Bosman. Acht keer toonde hij in deze expositie als het ware een fragment in de vorm van acht kleine installaties, speciaal gemaakt voor de tentoonstelling. Daarnaast toonde hij in de achterste ruimte van de galerie een 'site specific werk' met brokstukken van een vliegtuig in een veld van varens, waarbij je kan vermoeden dat er een ramp heeft plaatsgevonden. Met een filmprojectie én de performance 'Décor voor incompetente stuntman' tijdens de opening, gaf Matthijs Bosman deze keer een heel brede inkijk in zijn vervreemde wereld.  Als kunstenaar is hij betrokken bij sociale en ruimtelijke veranderprocessen. Hieruit put hij zijn evocatieve verhalen die hij op ingenieuze en invoelende wijze weet vorm te geven in fysieke bouwwerken en constructies."                        Marie-José Sondeijker, Galerie West.

 "In this exhibition Matthijs Bosman depicted stories, like a novellist, to continuously stir your imagination and stimulate your fantasy. With the piece '24 candle wax drips' you find yourself in an ancient mansion. The work 'Device to carry around and occasionally turn life into a scene from a musical', made from 2 broadcasting speakers with a battery and an MP3-player, incited passers-by to dance and a miniature-flat made from slides and wood gives you a peek into quiet, domestic life. The viewer involuntarily becomes a voyeur within Bosman's world. He showed eight different fragments in small installations. In the back room of the gallery he displayed a site specific work from plain degree amidst a field of ferns, which makes one think a bizarre disaster has happened here. Together with a film projection and the performance 'Decor for an incompetent stuntman' during the opening of the show, Bosman presented us with very broad view into his estranged world. " - Marie-José Sondeijker, Galery West.