Laboratorium De Verstedelijking

[English below]

Werkperiode in Rotterdam op uitnodiging van Lab De Verstedelijking

Met o.a. Frank Havermans, Lola Landscape Architects, Floris Schiferli, Maze de Boer en Observatorium.

 

 

 

 

 

 

Samen met Floris Schiferli bouwde ik een hoger gelegen stadsdeel dat zijn oorspronkelijke dorpskern zou koesteren als een parel in zijn omgeving.

 

 

Laboratorium De Verstedelijking vroeg in dit experiment tien deelnemers om een braakliggend terrein van 340 m2 op schaal te 'verstedelijken'.  Architecten, beeldend kunstenaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en een stadssocioloog pleegden achtereenvolgens gedurende een week ruimtelijke ingrepen in de enorme maquette.

Engels The Laboratorium de Verstedelijking (Urban Drift Lab) invited ten participants to urbanize on scale, a wasteland of 340 m2 in Rotterdam in six weeks time. Architects, landscape architects, city planners, visual artists and a city sociologist, successively committed spatial interventions in the enormous model. Each couple had one week. Together with Floris Schiferli I built a 'story in the terrain'. A higher part of the city that would cherish its original village as a treasure in it's landscape.