Het Instituut Openbaring Ruimte (OpRui) is een multidisciplinair platform van Matthijs Bosman. Het is een organisatie die zich sterk maakt voor onderzoek en interventies in het Publieke Domein door studenten, alumni en professionele kunstenaars.

(Be)leefbaar en Leerbaar - Een ervaring in de openbare ruimte voor iedereen.  

Kunst, design, techniek, data-analyse, social work en prototyping zijn naast stedenbouw en architectuur, extreem nuttige instrumenten

om ontwikkelingen in de maatschappij 'beleefbaar' te maken voor burgers. Het zijn uitingsvormen die onze openbare ruimte op een verrassende manier beïnvloeden en zelfs tot een slimme, duurzame en responsieve omgeving kunnen helpen transformeren. OpRui streeft 

dan ook naar meer dan een bijdrage aan de kwaliteit van de buitenruimte. Innovatie die doorgaans achter de gevels van instellingen en bedrijven plaatsvindt bijvoorbeeld, wordt met behulp van deze experimentele projecten tastbaarder en bruikbaarder voor bewoners en bezoekers. En dat is ook nog eens ontzettend leerzaam voor de betrokken studenten!

                                                                        Hoe wordt een slimme stad ook meteen een leuke stad? - illustratie 'Birthday Fountain Network' door Matthijs Bosman 

In de praktijk

Elk project van Oprui begint met een grondig onderzoek naar de wijk. Kunstenaars worden uitgenodigd op basis van onder andere hun affiniteit met maatschappelijke analyse en betrokken studenten worden geholpen bij buurtonderzoeken en het opstellen van de juiste vragen. De studenten kiezen zelf de onderzoeksvorm die het beste bij ze past en die leidt tot inhoudelijke interactie met wijkbewoners die zich gehoord en gezien voelen. De inzichten die boven komen drijven, leveren daardoor ook weer uitgangspunten voor nieuwe projecten. De lokale media kennen OpRui en publiceren oproepen en aankondigingen van de onderzoekers. De gemeente stelt waar mogelijk haar 16 digitale billboards beschikbaar voor affiches van de projecten.  


 

Met zo’n vijf á zes publieke experimenten per jaar, waarvan twee artistieke interventies door professionals, een intensieve verbinding met burgers, lokale initiatieven, gemeente en de aanwezige (creatieve) opleidingen, krijgt het publieksprogramma OpRui betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. Een betekenis die alle potentie heeft om groter te groeien! 

Achtergrond en samenwerkingen

Sinds januari 2022 worden er pilots in het onderwijs uitgevoerd, met als specifieke locatie de Spoorzone in Den Bosch. De Openbaring Ruimte is daarvoor samenwerkingen op de lange termijn aangegaan met het Koning Willem 1 College en de Avans  Hogeschool. Dit voorbereidende werk wordt mogelijk gemaakt door gemeente Den Bosch.  OpRui is één van de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden om een

discipline-overstijgend studieaanbod te creëren waarbinnen studenten tot waarneembare interventies in de publieke ruimte kunnen komen. Dat onderzoek komt voort uit de visie  'De stad die binnen wil komen' 

Een visie op de waarde van kunst en design in de toekomstige openbare ruimte van de Spoorzone Den Bosch - Matthijs Bosman 2020 

Download hieronder 'De stad die binnen wil komen'

Download
De stad die binnen wil komen - Matthijs Bosman 2020
Een visie op de waarde van kunst en design in de toekomstige openbare ruimte van de Spoorzone Den Bosch
De stad die binnen wil komen def webver
Adobe Acrobat Document 24.3 MB

 Download hieronder 'Responsieve publieke ruimte'

Een verkenning naar de inzet van interactieve technologie in het ontwerp van de openbare ruimte - Frank Suurenbroek, Ivan Nio en Martijn de Waal, een uitgave van de Hogeschool van Amsterdam:

Download
Responsieve-Publieke-Ruimte_HvA_2019_NL_
Adobe Acrobat Document 74.6 MB

De Openbaring Ruimte is er trots op dat het de komende jaren op de steun mag rekenen van:


Heb je een vraag voor OpRui? 

Wil je jezelf, een organisatie of een opdracht aanmelden?

Neem dan contact op!