Optredens en stragieën

[English below]

 

 

 

Ongebruikelijk redeneren, de waarde van een romantische blik, eerlijke bevlogenheid en glorieus durven falen. Er komen niet alleen kunstprojecten voort uit mijn manier van denken en werken. Ik inspireer publiek met mijn lezingen, adviseer organisaties en studenten en ondersteun bedrijven bij het vormen van onverwachte strategieën en concepten.

 

 

Out of the box denken? 

Doe ik niet. 

Er is geen box.

  

 

 

 

 

Geïnteresseerd in een voordracht, of anderszins behoefte aan een allround denker?

Neem contact op.

 Wie gingen u onder andere voor: 
Strategies and appearances

My way of thinking and working does not only result in art projects. I inspire audiences with lectures on unusual reasoning, the value of a romantic way of looking at things, straightforward pathos and the courage to risk glorious failure. I advise organizations, students, companies and organizations in forming unexpected strategies and concepts. 

Thinking outside the box?

Can't do it. 

There is no box.

 

Interested in a lecture or otherwise in need of an allround thinker?  Please get in touch.