In de afgelopen jaren werden mijn plannen regelmatig ondersteund door fondsen en bemiddelende organisaties.

Mijn werk bestaat o.a. dankzij het vertrouwen en de onmisbare steun van:

 

Over the years my plans were regularly supported by funds and intermediaries.

My work exists thanks to, amongst other things, the trust and indispensable support of: A special thanks to all above and many others.