Choreografie van Pure Armoede

De Canon van Overijssel

[English below]

 In opdracht van:  Provincie OverijsselKunstenlab

Met werk van o.a: Space Cowboys, Rob Sweere, Martijn Schoots

 

 

 

 

Uit 'Wij zijn het landschap' - een uitgave van Kunstenlab:

"Dit permanente kunstwerk in de openbare ruimte vertelt het verhaal van werkelozen in de crisisaren en het zware en anonieme werk dat zij verrichtten. Matthijs Bosman heeft het gezwoeg en geploeter weten vast te leggen in een monumentaal beeld in dezelfde grond en op dezelfde plek waar het werk aan het begin van de 20e eeuw werd verricht. In het talud van het fietspad dat leidt naar de fietstunnel onder de Leo Majoraan zijn nu, als ware het een archeologische vindplaats, voetstappen en wielsporen zichtbaar. Maar daar waar de archeologie zichtbaar maakt wat eens was, voegt de kunst juist toe en overstijgt daarmee het verhaal. De 200m2 aan hand-gemodelleerd beton in 19 panelen is ontworpen voor deze specifieke ruimtelijke context. Het kunstwerk heeft een autonome, esthetische kwaliteit waar de passerende voetganger en fietser, ook zonder de historische betekenis te kennen, simpelweg van kan genieten."

"This permanent work of art in public space tells the story of the unemployed during  the great depression and the heavy  work they did anonymously. Matthijs Bosman has captured the plodding and drudgery of these men in a monumental sculpture in the same dirt and on the same location as where the work was carried out at the beginning of the 20th century. In the slope of a bicycle   path are now, as if it were an archeological site, footsteps and wheel tracks visible. But where archeology shows what once was, art  adds layers and thus transcends the story. The 200 square meters of hand-modelled concrete in 19 panels were designed for this specific spatial context. The work of art has an autonomous, aesthetic quality that the passing pedestrian or cyclist can simply enjoy, even when unacquainted with it's historical meaning."  (From: 'Wij zijn het landschap' [We are the Landscape] - Published by Kunstenlab.)