Veelbelovende leegte

Groepstentoonstelling 'What if' in Architectuurcentrum Rondeel Deventer

Met o.a. Space Cowboys, Eloï Koster, Rob Voerman en Jeroen van Westen

[English below]

 

 

 

 

 

Pleidooi voor het veroorzaken van leegte en leegstand in Deventer. 

 

De groepstentoonstelling 'What if' bracht in beeld wat kunstenaars anders zouden doen als ze betrokken waren geweest bij een ontwerpopgave naar keuze in de stad.

Temidden van mijn levensgroot uitgeprinte mini essay 'Veelbelovende Leegte' stelde ik  een maquette tentoon van een braakliggend terrein dat was ingenomen door inwoners van de stad. 

 

 

Het mini essay legt uit hoe veelbelovende leegte leidt tot een veelbelovende stad.

Wilt u het lezen? Neem svp contact op. 

 The group exhibition 'What if' brought into focus what artists would have done differently, had they been involved in a design process of their choice in or around the Dutch city of Deventer. My contribution was a plea for embracing emptiness and vacancy in the city.  I exhibited an essay (Promising Emptiness) and a scale model of a vacant lot that that had been reclaimed by citizens for their activities.

The mini essay explains how promising emptiness leads to promising cities. It is in Dutch, but English translation is available; please contact me.