Monument voor moedig falen

Groepstentoonstelling in W139 Amsterdam

[English below]

Samengesteld door: Maze de Boer i.s.m. Irene de Craen

 

 

 

 

 

 

De bouw van een ruiterstandbeeld... in 5 dagen.

 

Voor de groepstentoonstelling 'A matter of time and space' in W13, over het aandeel van vakmanschap en ambacht in de hedendaagse kunst, besloot ik mezelf het onmogelijke ten doel te stellen. 

 Het ruiterstandbeeld als toonbeeld van ambachtelijke perfectie, verheerlijking en ego, zowel van maker als van de geportretteerde. In dit geval ben ik beide, waardoor de sculptuur een monument voor zijn eigen mislukken werd. Ondanks de wetenschap vooraf dat ik er niet in zou slagen, was het maken en tentoonstellen van deze sculptuur een vernederende ervaring die ik heb moeten leren loslaten.

Met: Daniela Bershan, Bas de Boer, New Sculpture Department, Monica Tormell en Anne Verhoijsen

Georgia Haagsma schreef een recensie van de tentoonstelling / a review of the show in Artslant by Georgia Haagsma:

For the group exhibition 'A Matter of time and space in W139 Amsterdam, I decided to set myself an impossible objective; the building of an Equestrian Statue... In only 5 days.  

The Equestrian Statue as the symbol of crafty perfection, glorification and ego, both of the maker and the portrayed. In this case I am both, turning the sculpture into a monument for it's own failure. Despite knowing beforehand that I would not succeed, making and exhibiting this sculpture was a humiliating experience that I needed to learn to let go.