Superland

Het grootste niet bestaande instituut van Nederland

Doorlopend project / ongoing project

[English below]

 

Superland is een organisatie die brede interesse opwekt voor ingewikkelde onderwerpen en die onderzoekt hoe mensen elkaars verhaal beter kunnen gaan begrijpen. Die kennis wordt op een bijzondere manier verworven; door tijdelijke vestigingen van Superland te openen op de locaties waar het in het onderzoek om draait.

Superland was al 'de grootste niet bestaande supermarkt van Nederland' - een project over anders denken binnen de voedselketen.

Maar nu is er ook 'de grootste niet bestaande ideologie van Nederland' - een project over anders denken binnen polarisatie.   

 

 

Met behulp van film, lezingen, coaching en gastoptredens bij conferenties, worden de opgehaalde inzichten gedeeld en benut. De ervaring leert dat dit voor stakeholders vaak een fris geluid is omdat er regelmatig weinig aandacht blijkt te zijn geweest voor de blik vanuit de praktijk.

Superland is dus daar waar het ertoe doet: midden tussen mensen. 

 

Superland is 'The largest non-existent institute of The Netherlands'. It is an organization that invokes an interest in complicated matters and researches how people can be helped to better understand each other's story. 
By opening temporary branches on relevant locations and communicating with the audience in an original way, Superland acquires unique information and insights. The websites on Superland are mostly in Dutch. If you would like to know more about Superland in English, please let me know here.