Saudade

In opdracht van: gemeente Utrecht

In samenwerking met: Sjaak Langenberg en Krijn Christiaansen

[English below]

 

 

 

In een hagelnieuwe Vinex-wijk waar de ontwerpen van huizen zijn gebaseerd op geïmporteerde architectuurstijlen introduceerde ik op uitnodiging van gemeente Utrecht in samenwerking met Sjaak Langenberg en Krijn Christiaansen, het begrip Saudade. Het betekent vrij vertaald: 'terugverlangen naar iets wat je nooit hebt gekend.'

 

Dit project gaat over het veelbelovende, collectieve, nieuwe begin van de bewoners. Op vier locaties in de wijk wordt verbeeld hoe een blijvend onaffe plek steeds weer de verbeelding van de bezoeker aan kan wakkeren, wanneer die plek bekeken wordt met een avontuurlijke geest. 

Straatlantaarns blijken van de dagelijkse wandeling een soort straattheater te maken doordat ze pas aangaan als je er voorbij loopt. Hopen bouwzand worden duinen, snelwegmasten verlichten uitgesleten paadjes. Een bouwbord wordt een exotische gevel en de bijbehorende fundamenten blijken dé plek te zijn voor kleine evenementen in de wijk. 

"Straatlantaarns blijken van de dagelijkse wandeling een soort straattheater te maken doordat ze pas aangaan als je er voorbij loopt..."

In a brand new Vinex neighborhood where the designs of houses are based on imported architectural styles, I introduced the term 'Saudade' in collaboration with Sjaak Langenberg and Krijn Christiansen. It roughly means: 'longing for something you never knew.' This project is about the promising, collective, new beginning of the residents. At four locations in the neighborhood monumental interventions illustrate how a permanently unfinished place can always stir up the imagination of the visitor, when that place is viewed with an adventurous spirit. Street lanterns turn the daily walk into street theatre because they only light up when you pass them. Heaps of building sand become dunes, highway pylons illuminate trodden paths. A building board will become an exotic façade and the accompanying foundations turns out to to be the best place for small events in the neighborhood.