Handen aan het bed

[English below]

 Opdrachtgever: De Nederlandse Zorgautoriteit, NZa

 

Uit de vele, intensieve gesprekken met medewerkers tijdens een onderzoeksperiode op het hoofdkantoor in Utrecht, bleek dat de NZA-medewerker een zeer groot hart heeft voor de zorgbehoevende. 

Elk gesprek dat in dit gebouw wordt gevoerd, moet in de basis gaan over het welzijn van zorgbehoevenden en zorgverleners, daar was iedereen het over eens. Toch had de entree van het gebouw meer weg van een bank of de Belastingdienst. Het kantoor verwees in niets naar de zorg en er was al helemaal geen patiënt te bekennen. 
'Handen aan het bed' - een verrijdbaar, multimediaal ziekenhuisbed, brengt daar verandering in door ieder bezoek te laten starten bij de kern van de zorg. 

 

Het bed, met daarin een levensgrote tablet in plaats van een matras, als universeel symbool voor het begin en het einde van het leven.

We hebben er allemaal wel eens in gelegen of bij gestaan, met de uitdrukking van geluk, bezorgdheid, verdriet of opluchting op ons gezicht. 

 

En wil je aan het bed vergaderen? Dan swipe je de patiënt opzij en start je je presentatie.   

  
 

 

 

 

 

Met dank aan Art Partner

 

Client: The Dutch Healthcare Authority, NZa 
From the many intense conversations with employees during a research period at the head office in Utrecht, it appeared that the NZA employee has a very big heart for the person in need of care. Every conversation that takes place in this building should basically be about the well-being of those in need of care and caregivers, everyone agreed on that. Still, the entrance to the building looked more like that of a bank or the tax authorities. The office made no reference to healthcare and there was certainly not a patient to be seen. 
'Hands on the bed' - a mobile, multimedia hospital bed - changes this by starting every visit at the core of healthcare. The bed, containing a life-size tablet instead of a mattress, as a universal symbol for the beginning and end of life.

We have all lain or stood in it at one time or another, with the expression of happiness, concern, sadness or relief on our faces.

 

And do you want to have a bedside meeting? Then you swipe the patient aside and start your presentation.